ledarskap på hästars vis

Grundkurs

I grundkursen fokuserar vi på att få ett fungerande ledarskap på marken som du kommer att ha nytta av i din vardag vid hanteringen av din häst. Du får öva praktiskt på sådana situationer som du möter dagligen i din samvaro med hästen. Genom att etablera ett bra ledarskap kommer din häst bli mer tillitsfull oavsett om du rider, markarbetar eller i övrig hästhantering. Jag arbetar i huvudsak med islandshästar när det gäller ledarskapskurserna.

Teoriavsnittet är omfattande och ger dig en god förståelse för hur ett ledarskap ur hästens synvinkel fungerar. Allt handlar om att vi måste kommunicera på hästars vis. Jag håller mig uppdaterad på de senaste vetenskapliga rönen inom beteendelära och hästens sinnen.

Du får lära dig att kommunicera med din häst via ditt kroppsspråk genom olika praktiska övningar

Jag kommer att arbeta med dig och din häst individuellt men du lär dig lika mycket på att titta på de andra ekipagen.

I teoridelen ca 60 min långt kommer vi att prata bl a om:

–Hästens sinnen, hur uppfattar hästen sin omgivning

–Social struktur i hästflocken

–Kroppsspråk

- Hästens beteende och vilka faktorer påverkar hästens temperament

–Hästens behov

–Hästens kroppszon

–I vilka positioner kan jag påverka hästen

–Vad krävs av mig för att jag skall bli en bra ledare


Praktik:

Stor vikt läggs på att få hästen att respektera din kroppszon.

· leda hästen

· rygga

· stå still

· gå undan för tryck

· stänga och öppna grindar

· ta in hästen i stallet

· umgänge inne i boxen

 · utnyttja hästens flykt– och flockinstinkt

· förberedande lastträning

 Övningarna kommer att ske i så väl paddock som i omgivningen runt omkring.

Fortsättningskurs

Dansa med hästar?

I fortsättningskursen kommer att du få fler pusselbitar för ett bli en bra ledare för din häst. Du kommer att lära dig att styra hästens tempo, rörelseriktning och gångarter med hjälp av ditt kroppsspråk. Om du vill kommer att få ha din häst fri i rundcorallen vilket är en mycket bra övning för att öva ditt ledarskap.

Hästar är mycket duktiga på att läsa av vår känslostämning och vi kan inte förställa oss för en häst. Att kommunicera på hästars vis kräver att vi är i nuet och fokuserade vad vi gör. Vi måste också vara klara med vad vi vill och vara tydliga.

Teoriavsnittet är ger dig en grund i inlärningsteori. Dessa kunskaper kan du sedan applicera på allt du skall lära hästen oavsett från marken eller i ridningen. Jag håller mig uppdaterad på de senaste vetenskapliga rönen inom beteendelära och hästens sinnen.

Du får lära dig att kommunicera med din häst via ditt kroppsspråk genom olika praktiska övningar

Jag kommer att arbeta med dig och din häst individuellt men du lär dig lika mycket på att titta på de andra ekipagen.


I teoridelen ca 60 min långt kommer vi att prata bl a om:

· Inlärningsteori

· I vilka positioner kan jag påverka hästen

· Kroppspråk

· Vad krävs av mig för att bli en bra ledare

 

Praktik:

Stor vikt läggs på att du skall lära dig att förhålla din position mot hästen på ett korrekt sätt.

· longering– säkerhetstänk

· löslongering– dansa med hästar:

· driva hästen framåt

· byta varv

· stå still

· komma till dig

· följa efter

· Övningar för hästen som ger den en bättre kroppsuppfattning och stretch

· yoga

· buga

· kyssa magen