Utsikt ifrån behandlingsrummet, Ulveberget!
Utsikt ifrån behandlingsrummet, Ulveberget!

Om sagalund

Sagalund är ett företag som har som mål att uveckla människor och deras hälsa.
Sagalunds kärnvärden är passion, närvaro, resultat och hållbarhet.

Ordet Sagalund är inspirerat av fornnordiska där saga betyder att se framåt och lund väg eller beteende. Så min målsättning är att få mina kunder att se framåt och hitta vägen mot målet.

HÖRT FRÅN KUNDER

Jag tycker du har bjudit mycket på dig själv. Det känns äkta / upplevt/ erfaret det du visar på. Just nu har jag den stora känslan av att vilja tacka dig för att du lett mig (oss) under kursen. Allt i sanning gott önskar jag dig!

Genom långsam yoga fick jag en ökad kroppskännedom och det hjälper mig att gå in i mig själv - mycket bra!

Insikten hur viktigt och välgörande det är med organiserade vilopauser. Samt att jobba på en mer accepterande hållning både mot dom som stressar mig och mig själv.