Om mindfulness

Vad är det?

Mindfulness, har sina rötter i den buddhistiska traditionen, men är helt fri från religiösa inslag, Stor vikt läggs på att vara i nuet och inte i framtiden eller dåtiden. Begreppet Mindfulness kan översättas till ”medveten närvaro”. Mindfulness är en kombination av gammal buddistisk meditationskunskap och modern västerländsk psykologi. MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) är en evidensbaserad metod mot stress, depression och smärta. Metoden utvecklades av professor Jon Kabat Zinn.

 

Jon Kabat Zinn och Yvonne Norlén
Jon Kabat Zinn och Yvonne Norlén

Väl vetenskaplig utvärderat

Vid Stress Reduction Clinic, University of Massachusetts Medical School har man under 30 år behandlat ca 20 000 patienter som remitterats till denna 8-veckors gruppbaserade öppenvårdsbehandling. Patienterna har haft en mängd olika sjukdomar såsom hjärtsjukdom, cancer, AIDS, kronisk smärta, stressrelaterade tarmproblem, huvudvärk, högt blodtryck, sömnproblem och ångest.  

 MBSR har visat sig ha effekter vid en rad stressrelaterade problem, hjärt-kärlproblematik, högt blodtryck, vissa magproblem, sömnstörningar samt vid ångestproblematik. Programmet har också prövats vid olika typer av somatiska besvär som psoriasis, cancer, AIDS och vid kronisk smärta.

Lever Du i nuet?


Vare sig vi gillar det eller inte är nuet det enda ögonblick som  vi kan lägga vår energi på till hundra procent. Ofta är vi tyvärr någon annanstans, i framtiden eller i historien. Tillfälligt för- lorar vi kontakten med oss själva och nuets möjligheter. Auto- piloten slår på och vi tänker, känner och handlar automatiskt. Vi förlorar kontakten med det djupaste inom oss, det som
 erbjuder möjligheter till lärdom, skapande och mognad.  Om vi inte aktar oss kan de omedvetna ögonblicken bli allt  längre tills de upptar större delen av vårt liv.
 

Medveten närvaro

För att kunna få kontakt med vårt klara medvetande, måste vi göra en paus, och ta in nuet med alla våra sinnen, en paus som låter oss att uppleva nuet i sin helhet, föra upp det i medvetandet och därigenom förstå det. Först då kan acceptera hur saker och ting  verkligen förhåller sig och vi kan ta ett aktivt val. Om du gör det hittar du en kompasskurs som står i bättre samklang  med ditt hjärta och din själs väg, en väg med stort V.

Att leva i nuet är

att se en värld

i ett sandkorn

och en himmel

i en vildblomma

hålla oändligheten

i sin handflata

och finna evigheten i en timme