ett mycket litet urval av forskningsresultatHur påverkas hjärnan

 • Tjockare cortex (hjärnbark) vid lång meditationsträning
 • Prefrontala cortex, område för uppmärksamhet växer och sensorisk perception
 • Främre insula höger sida, minskad smärtupplevelse

Lazar et al 2005

 
Åldersförtunningen av pannlobsbarken är mindre hos meditatörer, var ung i sinnet längre! 

 • Signifikant skillnad i förmågan att kunna diskriminera oönskade stimuli, ökad fokus

Brefczynski – Lewis et al 2007

 
 Efter endast 8v MBSR kunde följande påvisas:

 • Signifikant förhöjd EEG-aktivitet i främre vänstra sidan av hjärnbarken
 • Säte för positiva känslor
 • Ökad aktivitet leder till minskad ångest

Santorelli et al 2003


MBSR 8v i öppenvården ÖKAD LIVSKVALITÈ

 • Heterogen patientgrupp n=136
 • Ökad hälsorelaterad livskvalitet
 • Minskat psykologiskt lidande (depression och ångest)
 • Reduktion av fysiskt lidande
 • Resultaten inte signifikant förändrade ett år senare 


Sömnkvalité

 • Minskning av sömnstörningar
 • Minskad trötthet

Carlson och Garland 2005


Immunologiska effekter

 • Deltagarna som fick MBSR-behandling och kontrollgruppen fick ett influensavaccin
 • Blodprover togs efter 3,5,8,9 veckor
 • Signifikant högre antal antikroppar hos MBSR-gruppen
 • En signifikant korrelation mellan graden av aktivitet i vänstra främre hjärnbarken och antalet antikroppar i blodet
Santorelli et al 2003


 

Depression

 • Återfallsfrekvensen nästan halverades

Teasdale, Segal, Williams et al 2000