Yvonnes väg till mindfulness

Mentala träningen med mindfulness

Jon Kabat Zinn och Yvonne Jon Kabat Zinn och Yvonne

Tack vare en tidigare karriär inom judo och kampsport kunde Yvonne enkelt relatera till den mentala träningen som mindfulness innebär och hon kände sig genast hemma i träningsformen. Efter ett 8-veckors program var hon inte bara en ny människa – hon hade också nya mål; Att själv arbeta med mindfulness och sprida kunskapen till fler. Med en bakgrund inom beteendevetenskap blev det ett naturligt steg att utbilda sig till mindfulnessinstruktör och Yvonne bestämde sig för gå till källan och att lära sig allt genom att certifiera sig på University of Massachusetts, där forskningen kring Mindfulness började.

Vad är egentligen mindfulness?

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som handlar om att lära sig att leva med full sinnesnärvaro här och nu. Rötterna ligger i meditation och buddhistisk filosofi men mindfulness i sig står helt utan religiös koppling. Bakom mindfulness står Professor Jon Kabat Zinn som också är grundare av Stress Reduction Clinic och Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society vid University of Massachusetts Medical School. Sedan 70-talet har han forskat om mindfulness och hur det kan användas för att behandla stress, depression och smärta. Genom sin forskning har han skapat programmet MBSR (mindfulnessbased stress reduction) som idag används världen över.

Vem kan gå en kurs i mindfulness?

Mindfulnessbaserad stresshantering passar väldigt bra för de som lider av stress, smärta, nedstämdhet eller sorg, för den som vill utvecklas som förälder eller chef/ledare, för lärare som vill kunna ge mer till sina skolelever eller för den som vill lära sig att bli mer känslomässigt stabil. Mindfulnessbaserad stresshantering har med andra ord en väldigt bred målgrupp och kan passa de flesta. Det fungerar både som behandling av befintliga problem men även i förebyggande syfte.
 
– När jag startade min kursverksamhet 2008 bestod kursdeltagarna nästan uteslutande av personer som redan hade gått in i väggen och som kände att de inte fick den hjälp de behövde från vårdcentralen. Idag finns det en mycket större acceptans kring Mindfulnessbaserad stresshantering och det finns företag som utbildar hela sin personal för att se till så att alla medarbetare mår bra – något har visat sig resultera i färre sjukskrivningar och bättre bemötande gentemot kunder. Även skolor tar emot mindfulnesskurser för barn på mellanstadiet vilket kan bidra till en lugnare klassmiljö, bättre koncentration samt bättre kamratrelationer, berättar Yvonne.

Yvonne startade friskvårdsföretaget Sagalund år 2007 och har sedan 2008 arbetat aktivt med Mindfulness. Kurserna har blivit en central del i verksamheten och deltagarna lägger stor vikt vid Yvonnes utbildning i Massachusetts, något som framgår tydligt i kursutvärderingarna när de får frågan om varför de ha valt just henne.
 
– Det ger en viss tyngd och validitet i det jag gör och bevisar att det finns många års forskning bakom metoderna. Det är där rötterna till Mindfulnessbaserad stresshantering finns och jag har lärt mig det av de bästa, förklarar Yvonne.

Mindfulnesstips

Styr ditt fokus till att vara här och nu

Ofta är vi i framtiden eller dåtiden istället för att vara här och nu. Vi blir lätt distraherade av saker som händer runt omkring oss. Det är viktigt att styra fokus till det man håller på med och när man tappar fokus, se till kunna ta sig tillbaka utan att döma sig själv. Repetera detta om och om igen.

Återhämtning är den glömda medicinen

Stenåldersmänniskorna hade inte så många impulser att gå på, medan vi idag har ett stresspåslag från att vi vaknar. Vår hjärna är fortfarande densamma. Vi måste lägga in pauser med vila under dagen för att fungera. Utmattningsdepressioner med ångest, oro och stress uppstår lätt i dagens samhälle. Det första många gör är att skala av allt det sociala och allt som de mår bra av. Det är viktigt att göra något som man tycker om samtidigt som man vilar hjärnan. Många människor behöver lära sig aktiviteter som gör att man går ner i varv.

Se tankar som mentala företeelser som skapas i hjärnan

De flesta blir ockuperade av sina tankar och tar det för sanningar, medan det egentigen bara kan vara helt felaktiga slutsatser. Om du har en negativ känsla så aktiveras de negativa minnena och då aktiveras ännu fler negativa tankar. Det är bättre att låta tankarna komma och gå. Ta ett steg tillbaka och observera vad som försiggår i sinnet utan att försöka putta bort eller hålla fast vid tankar och känslor. Se det som ett flöde där tankar passerar och går utan att du lägger för stor vikt vid dem.