Mental träning & coaching

Mental träning

Varför mental träning?
 • Bra prestationer kräver målmedveten träning, fysisk som psykisk
 • Ett samspel mellan kropp och medvetande
 • Psykologisk färdighetsträning bidrar till ökat välbefinnande och förbättrade prestationer
 • Närvaro / mindfulness är en förutsättning, utan medvetenhet ingen utveckling

Mental träning är ett kraftfullt sätt att maximera sin prestationsförmåga. Passar såväl idrottare, chefer, artister, föräldrar mfl.

Vi lägger upp en individuell handlingsplan som vi sedan följer upp.
Process för mental träning
Process för mental träning

Tekniker:

 • visualisering
 • affirmationer
 • simulering
 • målbilder

coaching

Utvecklande samtal genom medveten närvaro och ett coachande förhållningssätt

Utvecklande samtal är mycket effektivt för Dig som vill ha ett nytt beteende, mönster och hitta ett mer stödjande perspektiv på Din tillvaro. Vill Du ha en varaktig förändring? Många av oss har vid ett flertal gånger försökt att ändra gamla vanor mot nya mer hjälpsamma / funktionella vanor– men misslyckats...

Att byta vanor kräver motivation, mod, insikt och målmedvetenhet. Motgångar och oväntade situationer är naturliga i en förändringsprocess. Genom samtalen utvecklar Du Dina förmågor istället för att begränsa dem. Ta det första steget på vägen mot Din fulla potential. 

Dialog är ett kraftfullt verktyg i arbetet mellan människor. Den grundar sig på djup respekt för den förmåga och kunskap som finns inom varje individ. Samtalen är en positiv process som leder utvecklingen framåt mot uppsatta mål.

Processen bygger på viljan till förändring. Min uppgift är att sporra, stötta, inspirera och utmana dig till att nå dina mål och till att ta fram det bästa hos dig. Jag ställer de där frågarna som får dig att vända upp och ned på allting och komma till nya livsinsikter. Du får också hjälp med att gå mot dina mål rent aktivt. Samtalen bygger på handling och en process i din vardag, var beredd på att jobba mellan sessionerna.
 
 

loading...

Samtalen innebär att vi tillsammans:

- Tar fram det bästa hos dig 

- Frigör din potential 

- Får dig att hitta din egen drivkraft

- Får dig att hitta dina egna lösningar

 
Ämnesområden

Ämnet för samtalet betämmer Du. Du äger agendan. Jag håller i processen men Du avgör vad vi skall beröra. Egentligen kan en coachingsession handla om vad som helt, vanliga teman är:

 • hälsa
 • karriär
 • relationer
 • konflikter
 • livsuppgift
 • ledarskap
 • teamutveckling


Positiv förändringsprocess
Jag håller i processen genom att vara lyhörd, närvarande och ställa kraftfulla frågor, som tar Dig mot ditt mål. Processen stödjer Dig att hitta Dina egna svar kring det som behöver medvetandegöras, vilka värderingar som är viktiga för dig och hur du skall nå dina mål genom konkreta handlingar.

Vad vilar samtalen på?

 • Grundfilosofi är att alla människor är förnuftiga, rationella, hela och visa. Du har alla resurser inombords och inget behöver "fixas".
 • Den enskilde är ansvarig för sina handlingar, attityder och känslor. Vi plågas inte av händelser i sig utan sättet vi förhåller oss till dem.
 • Samtalen har sitt huvudfocus på nuet och framtiden. Endast korta tillbakablickar görs för att skapa medvetenhet och stödja klientens lärandeprocess.
 • Samtalen bygger på ett aktivt och ömsesidigt arbete mellan coach och klient. Alliansen mellan dem grundas på trygghet och tillit. Vi arbetar utifrån Internationella Coaching Federationens riktlinje.


De utvecklande samtalen kännetecknas av:

 • Etik och professionalitet  
 • Medveten närvaro 
 • Aktivt lyssnande 
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation 
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål 
 • Framsteg och ansvarstagande

Citat från klienter

” En mycket bra trygghet, jag kunde säga vad jag ville och kunde känna att jag kunde vara mig själv.”

” Styrka att jobba vidare med mig själv.”

” Att släppa det som har varit.”

” Att vakna och inse på vilket sätt, genom samtal med Yvonne, jag kan hjälpa mig själv.”

” Verktyg att hantera olika situationer. Jättebra och nyttigt. Skapar trygghet.”

” Positivt”

” Hur jag kan jobba på olika sätt med stressmoment”

”Coachingsamtalen har gett ett väldigt intryck av hur jag kan relatera mig vid tankar och hur man kan hitta olika metoder att hantera dem och se livet från andra perspektiv.”

”Att man skall lyssna och ta fram det som man är bra på.”

”Återspegling kring saker som är viktigt för mig för att få en hållbar hälsa och ett hållbart vardagsliv.”

”Har varit bra för mig mentalt att få prata.”

”Samtalen har givit mig en bättre insikt på ex vad jag bör acceptera och inte, för min egen del. Vad jag bör göra för mig själv för att må bra och få en bättre hälsa.”

”Det var peppande. Fick mig att se på ett annat sätt på mina problem.”

”Jag har fått många bra redskap att använda mig av, när det blir för mycket tankar och stress. Hanterar stress på jobbet bättre nu än innan och om jag börjar stressa kan jag oftast ”lugna ner” mig.”

”Yvonne fick mig att stanna upp och titta på mig själv och det gjorde att jag fick ändra på många saker i mitt liv. ”

”Nytt sätt att tänka kring min hälsa.”

”Vägledning- eftertanke- skapat motivation och glädje.”

”Väldigt positivt, god lyssnare, god feedback”