Hållbarhet & CSR

Psykisk hållbarhet

 Det är hög tid att inte bara tänka på den fysiska hållbarheten hos människor men också på den kognitiva hållbarheten. Dagens tuffa krav på effektivitet och kvalitet ställer höga individer. 

Den psykiska ohälsan ökar och är den vanligaste anledningen för långa sjukskrivningar med ett stort lidande som följd. Riktigt alarmerande är att så många barn och ungdomar mår dåligt.

Sagalund stödjer ett flertal organisationer som arbetar med psykisk hälsa:

  • Attention
  • Autism & Aspergerförbundet
  • Riksförbundet för social och mental hälsa
  • Unicef
  • Rädda barnen