loading...

Ett holistiskt synsätt på personlig utveckling och friskvård

För att vi skall må bra och utvecklas som människor behöver vi hitta balans i livet och må bra till både kropp och själ. Vårt arbete utgår ifrån ett salutogent synsätt där vi utgår ifrån det friska och det som fungerar och bygga vidare utifrån det.


Vi erbjuder:
  • mindfulnessbaserad stresshantering (medveten närvaro) 
  • mental träning & coaching
  • yoga
  • massage

Sagalund tar emot Friskvårdschecken och Friskvårdskuponger.

Välkomna 
sagalund@telia.com